Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 grudnia 2015 13:58 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie, ul. Morcinka 18, 43-430 Skoczow, dziatając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pozn. zm.), zawiadamia, ze unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamowieiń Publicznych UZP pod numerem; 339362-2015, na zadanie: „Świadczenie usług polegąjących na zapewnieniu schronienia i całodziennego wyżywienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Skoczów".

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie