Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2019 13:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

WŁADZE SPÓŁKI

Właściciel podmiotu
Jedynym wspólnikiem jest Gmina Skoczów. Gmina Skoczów posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.
W jednoosobowej spółce Gminy Skoczów funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Skoczowa.

Prezes Zarządu
mgr Katarzyna Mosur

Rada Nadzorcza
Ryszard Sobański - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Szypuła - Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Chwastek - Członek Rady Nadzorczej

Prokurent

Andrzej Szewczyk
rodzaj prokury: prokura łączna

Michalina Gociek-Salamon
rodzaj prokury: prokura łączna uprawniająca prokurenta do reprezentowania spółki łącznie z innym prokurentem

Sabina Chocholik-Niemiec
rodzaj prokury: prokura łączna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie