Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 listopada 2017 13:40 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Władze spółki

Zgromadzenie wspólników:
Jedynym wspólnikiem jest Gmina Skoczów. Gmina Skoczów posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników są określone w art. 228, 229,230,231 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza:

Jacek Kamiński – Przewodniczący
Beata Halama – Członek
Joanna Kołodziejczyk - Członek

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zarząd:
Anna Kwiatkowska – Prezes Zarządu
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Prokurent:
Bernadeta Zgoda

W jednoosobowej Spółce Gminy Skoczów funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Skoczowa.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie