Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 2411

 1. 23 września 2019 12:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr X/111/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/434/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku, w sprawie regulaminu udzielania Stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów za szczególne osiągnięcia edukacyjne

  Uchwała nr X/111/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/434/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku, w sprawie regulaminu udzielania Stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów za szczególne osiągnięcia edukacyjne

  przeczytaj całość »

 2. 23 września 2019 12:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr X/109/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027

  Uchwała nr X/109/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027

  przeczytaj całość »

 3. 23 września 2019 12:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr X/108/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

  Uchwała nr X/108/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

  przeczytaj całość »

 4. 23 września 2019 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr X/107/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w Skoczowie i Kiczycach w rejonie oczyszczalni, przy ulicy Olszyna, Jałowcowa i Cisowa

  Uchwała nr X/107/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w Skoczowie i Kiczycach w rejonie oczyszczalni, przy ulicy Olszyna, Jałowcowa i Cisowa

  przeczytaj całość »

 5. 23 września 2019 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr X/106/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/388/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłatya

  Uchwała nr X/106/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/388/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłatya

  przeczytaj całość »

 6. 23 września 2019 12:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr X/104/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2019-2032

  Uchwała nr X/104/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2019-2032

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie