Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lutego 2019 14:17 | wersja 16 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Spis telefonów

Spis telefonów:


1. Sekretariat Burmistrza 33 853 38 54 wew. 102

2. Sekretarz Gminy 33 853 38 54 wew. 112

3. Skarbnik Gminy 33 853 38 54 wew. 105

4. Wydział Organizacyjny:
- Naczelnik Wydziału 33 853 38 54 wew. 138
- Kancelaria Urzędu 33 853 38 54 wew. 101
- Ewidencja Działalności Gospodarczej 33 853 38 54 wew. 120
- Biuro Rady Miejskiej 33 853 38 54 wew. 122

5. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych
- Naczelnik Wydziału 33 853 38 54 wew. 111
- Biuro Meldunkowe 33 853 38 54 wew. 106
- Biuro Dowodów Osobistych 33 853 38 54 wew. 149

6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

- Naczelnik Wydziału 33 853 38 54 wew. 143
- Odpady Komunalne 33 853 38 54 wew. 139
- Gospodarka Wodna 33 853 38 54 wew. 146
- Ochrona Przyrody 33 853 38 54 wew. 142
- Sprawy Środowiskowe 33 853 38 54 wew. 134


7. Wydział Finansowo-Budżetowy
- Naczelnik Wydziału 33 853 38 54 wew. 105
- Referat ds. Podatków i Opłat 33 853 38 54 wew. 114, 115, 145
- Referat Budżetu 33 853 38 54 wew. 108, 110, 147

8. Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
- Naczelnik Wydziału 33 853 38 54 wew. 109
- Biuro Planowania Przestrzennego 33 853 38 54 wew. 109
- Biuro Nieruchomości 33 853 38 54 wew. 158,107


9. Biuro Promocji, Informacji i Turystyki

ul. Rynek 18

tel. 33 853 38 54 wew. 137, 156


10. Wydział Inwestycji i Rozwoju
ul. Mickiewicza 14 (budynek Poczty Polskiej, I piętro)
tel. 33 853 14 76

11. Wydział Funduszy Europejskich
ul. Rynek 17
tel. 33 853 38 54 wew. 141


12. Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 33 853 38 54 wew. 119

13. Straż Miejska
ul. Mickiewicza 14 (budynek Poczty Polskiej)
tel. 33 853 32 36

14. Stanowisko ds. zamówień publicznych (budynek Poczty Polskiej, I piętro)
ul. Mickiewicza 14
tel. 33 853 14 76 wew. 301


15. Stanowisko ds. kadr
tel. 33 853 38 54 wew. 110

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie