Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 stycznia 2019 14:01 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Skład Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji

l.p. Imię i nazwisko Funkcja Komitet wyborczy Adres e-mail

1.

Zdzisław BARANOWSKI

Radny

KW Prawo i Sprawiedliwość

baranowski68@wp.pl

2.

Maciej BIENIEK

Radny

KWW Porozumienie dla Samorządu

bieniek_m@o2.pl

3.

Lucyna BOCEK

Radna

KW Prawo i Sprawiedliwość

lucyna.bocek@interia.pl

4.

Maria BRODNIEWICZ

Radna

KWW Bezpartyjni dla Gminy Skoczów

mariabrodniewicz@interia.pl

5.

Rajmund DEDIO

Przewodniczący Rady Miejskiej

KWW Bezpartyjni dla Gminy Skoczów

rajmund.dedio@gmail.com

6.

Ryszard DRÓZD

Radny

KWW Bezpartyjni dla Gminy Skoczów

r.drozd.wil@gmail.com

7.

Joanna DUDA-MICHALAK

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

KW Prawo i Sprawiedliwość

joannadudamichalak@gmail.com

8.

Irena IDASIAK

Radna

KWW Bezpartyjni dla Gminy Skoczów

irena.idasiak@gmail.com

9.

Jacek KRUŻOŁEK

Radny

KWW Porozumienie dla Samorządu

jacek-osp@wp.pl

10.

Rafał LUDKA

Radny

KW Prawo i Sprawiedliwość

ludkarafal@gmail.com

11.

Jerzy MALIK

Radny

KWW Porozumienie dla Samorządu

malikjerzy@gmail.com

12.

Tomasz MICHALAK

Radny

KWW Bezpartyjni dla Gminy Skoczów

korkaf@neostrada.pl

13.

Teresa PAPKALA

Radna

KWW Bezpartyjni dla Gminy Skoczów

teresa.papkala@gmail.com

14.

Franciszek POMPER

Radny

KW Prawo i Sprawiedliwość

f.pomper@onet.pl

15.

Tomasz PSZCZÓŁKA

Radny

KWW Porozumienie dla Samorządu

tpszczolka@interia.pl

16.

Mateusz ROHNKA

Radny

KW Prawo i Sprawiedliwość

mateuszrohnka@wp.pl

17.

Halina ROMAŃSKA

Radna

KWW Bezpartyjni dla Gminy Skoczów

romanskahalina@interia.pl

18.

Maria SOBIK

Radna

KW Prawo i Sprawiedliwość

mariasobik@wp.pl

19.

Mirosław SZWARC

Radny

KW Prawo i Sprawiedliwość

mirszw@wp.pl

20.

Monika SZYNDLER

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

KW Prawo i Sprawiedliwość

monika.szyndler@um.skoczow.pl

21.

Marek ŻAGAN

Radny

KWW Porozumienie dla Samorządu

marek.zagan@outlook.com

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie