Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 września 2008 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie


 
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie


 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Sprawozdania roczne własnej jednostki - 031

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Zarządzenia kierownika OPS

Udostępnianie

Informacja jawna

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Dodatki mieszkaniowe (decyzje) – 400

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 1

Osoba odpowiedzialna

Dział Finansowo księgowy

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Ewidencja wydawanych decyzji

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Dodatki mieszkaniowe (listy wypłat) – 401

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 1

Osoba odpowiedzialna

Dział Finansowo księgowy

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Ewidencja wypłacanych dodatków mieszkaniowych

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Dodatki mieszkaniowe (sprawy ogólne) – 402

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 1

Osoba odpowiedzialna

Dział Finansowo księgowy

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Zasiłki celowe specjalne – 5120

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia w sprawie zasiłków celowych specjalnych

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Zasiłki celowe  – 5121

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia w sprawie zasiłków celowych

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Zasiłki stałe  – 5122

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia w sprawie zasiłków stałych

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Zasiłki okresowe – 5123

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia w sprawie zasiłków okresowych

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5124

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne klientów OPS

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Pomoc rzeczowa – 5127

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia w sprawie udzielenia pomocy w formie rzeczowej

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 5130

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia w sprawie przyznania usług opiekuńczych i specjalistycznych

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Decyzje o skierowaniu do DPS – 5131

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia w sprawie skierowania do DPS

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Odpłatność za pobyt w DPS – 5132

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Decyzje i umowy dotyczące odpłatności za DPS

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Sprawienie pogrzebu -  5137

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Decyzje i zlecenia dotyczące sprawienia pogrzebu

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Dożywianie dzieci i dorosłych – 5138

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia w sprawie dożywiania dzieci i dorosłych

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej – 516

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Rejestr zaświadczeń

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Odwołania – 517

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Rejestr odwołań

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych

 

Nazwa i symbol rejestru, ewidencji

Wywiady środowiskowe - 5230

Miejsce prowadzenia rejestru

OPS Skoczów, pokój nr 9

Osoba odpowiedzialna

Dział Administracji i Świadczeń

Zakres informacji zawartych w ewidencji

Teczki osobowe z wywiadami środowiskowymi

Udostępnianie

Ustawa o ochronie danych osobowych


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie