Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 lutego 2018 18:46 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Prowadzone rejestry, ewidencja, archiwa

Miejsce prowadzenia rejestru, ewidencji:

Biblioteka Publiczna w Skoczowie, ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów

Prowadzący i odpowiedzialny za rejestr lub ewidencję:

Dyrektor biblioteki mgr Marcin Wieczorek

Nazwa rejestru, ewidencji:

  • Katalogi zbiorów,
  • Katalog Czytelników - baza danych osobowych czytelników zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • Rejestr delegacji pracowników,
  • Książka środków trwałych,
  • Księgi inwentarzowe zbiorów bibliotecznych od 1949 roku,
  • Książka druków ścisłego zarachowania,
  • Rejestr ubytków książek.

Dane zawarte w niektórych rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępnia
się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zgodnie z Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie