Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 listopada 2017 14:50 | wersja 13 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Pracownicy

Biuro nr 1
Anna Rajwa - starszy specjalista ds. kadr
tel. 33 853 3452 wew. 211

Dorota Hernas-Zbijowska – podinspektor
tel. 33 853 3452 wew. 211

Waldemar Saltarius – przewodniczący GKRPA
dyżur: każdy czwartek w godz. 10:00 - 12:00
tel. 33 853 3452 wew. 211

Anita Szymiec - inspektor
tel. 33 853 3452 wew. 212


Biuro nr 2
tel. 33 853 3452 wew. 224

Wiesława Kępińska - starszy specjalista pracy socjalnej
Roksana Procner - starszy specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Kubaczka - starszy specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Marek - specjalista pracy socjalnej


Biuro nr 3
tel. 33 853 3452 wew. 214

Elżbieta Janosz - starszy specjalista pracy socjalnej


Biuro nr 4

tel. 33 853 3452 wew. 218
Anna Bronowska - starszy specjalista pracy socjalnej
Ryszard Trzeciak - starszy specjalista pracy socjalnej
Artur Kisiała - starszy specjalista pracy socjalnej
Izabela Włoch-Makarewicz - starszy asystent rodziny
Kazimierz Bukartyk - asystent rodziny
Sylwia Trybulska - asystent rodziny


Biuro nr 5
tel. 33 853 3452 wew. 223

Małgorzata Heller - starszy specjalista pracy socjalnej
Irena Czaja - starszy specjalista pracy socjalnej
Joanna Matla - pracownik socjalny


Biuro nr 7
tel. 33 853 3452 wew. 219
Edyta Godziek – dyrektor ośrodka


Biuro nr 8
tel. 33 853 3452 wew. 220
Bogusław Paruch – z-ca dyrektora ośrodka


Biuro nr 9
tel. 33 853 3452 wew. 221
Jolanta Lorek - inspektor
Beata Świątek - podinspektor
Magdalena Pryszcz - referent
Ewa Grzybek - pomoc administracyjna
Renata Kuboszek - podinspektor


Biuro nr 10
tel. 33 853 3452 wew. 217

Beata Zbijowska–Kobielusz – główny księgowy
Joanna Kasprzyca – inspektor
Dorota Małysz - podinspektor


Biuro nr 11
tel. 33 853 3452 wew. 222
Piotr Jacek - kierownik zespołu
Kinga Tomaszko - podinspektor


Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. 33 853 3452 wew. 241, 242, 243, 244
Daria Bathelt – inspektor
Mariola Blaszczyk - podinspektor
Natalia Czaja - inspektor
Anna Hydzik – inspektor
Marcelina Pietrzyk – inspektor
Barbara Pisz - pomoc administracyjna


Opiekunki domowe:
Agnieszka Birowska
Agnieszka Leszczyńska
Katarzyna Krzempek
Małgorzata Malina
Katarzyna Pasterny


GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie