Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 października 2019 12:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej zwołanej na dzień 16 października 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16 października 2019 roku (środa) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Wystąpienie Dyrektora Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.
  2. Sport i kultura fizyczna w Gminie Skoczów, w tym w szkołach i przedszkolach oraz działalność klubów sportowych w 2019 roku (druk nr 203).
  3. Informacja o realizacji pomocy socjalnej dla uczniów Gminy Skoczów za rok szkolny 2018/2019 (druk nr 214).
  4. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoczów realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 2019 (druk nr 216).
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 2019 (druk nr 220).
  6. Sprawy bieżące:
    a) Zaopiniowanie pisma Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24.09.2019 r. (druk nr 219).


Przewodnicząca Komisji

Maria Brodniewicz

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie