Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 marca 2017 11:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Planowanie przestrzenne

1. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


2. Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)


3. Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)


4. Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie