Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 października 2019 13:58 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skoczów

Zapraszamy do skorzystania z portalu umożliwiającego przeglądanie wszystkich obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów.

Portal dostępny jest pod adresem: http://portal.gison.pl/skoczow/

Naczelnik Wydziału Nieruchomości

i Planowania Przestrzennego

mgr inż. architekt Sylwia Żabińska

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie