Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

wydane w 2017 roku

 1. 5 stycznia 2018 11:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.263.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.61/4.2013 z dnia 05.04.2013 r. w sprawie przekazania jednostce pomocniczej - Sołectwu Kiczyce składników mienia gminnego do korzystania

  Zarządzenie nr 0050.263.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.61/4.2013 z dnia 05.04.2013 r. w sprawie przekazania jednostce pomocniczej - Sołectwu Kiczyce składników mienia gminnego do korzystania

  przeczytaj całość »

 2. 5 stycznia 2018 11:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.262.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.61/1.2013 z dnia 05.04.2013 r. w sprawie przekazania jednostce pomocniczej - Sołectwu Bładnice składników mienia gminnego do korzystania

  Zarządzenie nr 0050.262.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.61/1.2013 z dnia 05.04.2013 r. w sprawie przekazania jednostce pomocniczej - Sołectwu Bładnice składników mienia gminnego do korzystania

  przeczytaj całość »

 3. 5 stycznia 2018 10:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.261.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 152/4, obręb 1 w Skoczowie przy ul. Fabrycznej, o pow. 30 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, pod miejsca postojowe, na okres 5 lat

  Zarządzenie nr 0050.261.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 152/4, obręb 1 w Skoczowie przy ul. Fabrycznej, o pow. 30 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, pod miejsca postojowe, na okres 5 lat

  przeczytaj całość »

 4. 5 stycznia 2018 10:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.260.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.153.2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie przekazania jednostce pomocniczej - Sołectwu Harbutowice składników mienia gminnego do korzystania

  Zarządzenie nr 0050.260.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0050.153.2016 z dnia 01.09.2016 r. w sprawie przekazania jednostce pomocniczej - Sołectwu Harbutowice składników mienia gminnego do korzystania

  przeczytaj całość »

 5. 5 stycznia 2018 10:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.258.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Gminę Skoczów

  Zarządzenie nr 0050.258.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez Gminę Skoczów

  przeczytaj całość »

 6. 5 stycznia 2018 10:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.254.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków na realizację zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2018 rok i zwołania jej posiedzenia

  Zarządzenie nr 0050.254.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków na realizację zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2018 rok i zwołania jej posiedzenia

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie