Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

wydane w 2014 roku

 1. 28 stycznia 2015 13:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.220.2014 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych podczas ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Zarządzenie nr 0050.220.2014 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych podczas ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoczów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  przeczytaj całość »

 2. 23 grudnia 2014 11:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.294.2014 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę paliw naftowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz jednostek Ochotniczych straży Pożarnych Gminy Skoczów

  Zarządzenie nr 0050.294.2014 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę paliw naftowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz jednostek Ochotniczych straży Pożarnych Gminy Skoczów

  przeczytaj całość »

 3. 23 grudnia 2014 11:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.292.2014 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako część działki nr 180 o pow. 8.80 m2, obręb 1 „Centrum”, położonej w Skoczowie

  Zarządzenie nr 0050.292.2014 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, oznaczonej jako część działki nr 180 o pow. 8.80 m2, obręb 1 „Centrum”, położonej w Skoczowie

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie