Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Rada Miejska VII kadencji

 1. 18 października 2018 08:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XLIV/481/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów, na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skoczów

  Uchwała nr XLIV/481/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów, na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skoczów

  przeczytaj całość »

 2. 27 września 2018 10:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XLIII/476/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/434/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania Stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów za szczególne osiągnięcia edukacyjne

  Uchwała nr XLIII/476/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/434/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania Stypendium Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów za szczególne osiągnięcia edukacyjne

  przeczytaj całość »

 3. 25 września 2018 12:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XLIII/473/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

  Uchwała nr XLIII/473/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

  przeczytaj całość »

 4. 25 września 2018 12:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XLIII/472/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

  Uchwała nr XLIII/472/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie