Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoc

 1. 11 października 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała nr XXXII/398/2013 w sprawie programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego ....

  Uchwała nr XXXII/398/2013 w sprawie programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego ....


    Treść uchwały dostępna jest w załączniku.



  przeczytaj całość »

 2. 23 sierpnia 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ...


   

  Treść protokołu dostępna jest w załączniku.


  przeczytaj całość »

 3. 31 lipca 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.156.2013 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

  Zarządzenie nr 0050.156.2013 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...


    Treść zarządzenia dostęna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 4. 21 stycznia 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.15.2013 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje ...

  Zarządzenie nr 0050.15.2013 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie: dokonania wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych w 2013 roku przez organizacje ...


    Treść zarządzenia dostępna jest  w załączniku.

  przeczytaj całość »

 5. 7 stycznia 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.3.2013 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań w zakresie finansowania zadania własnego Gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2013 rok, wraz z ...

  Zarządzenie nr 0050.3.2013 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań w zakresie finansowania zadania własnego Gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2013 rok, wraz z ...


    Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 6. 29 listopada 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.261.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy ...

  Zarządzenie nr 0050.261.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy ...


    Treść zarządzenia dostęna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 7. 29 listopada 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.260.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy ...

  Zarządzenie nr 0050.260.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy ...


    Treść zarządzenia dostęna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

 8. 29 listopada 2012 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Zarządzenie

  Zarządzenie nr 0050.259.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy ...

  Zarządzenie nr 0050.259.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy ...


    Treść zarządzenia dostęna jest w załączniku.

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie