Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Otwarty konkurs ofert na 2019 rok

 1. 26 kwietnia 2019 11:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 2. 16 kwietnia 2019 23:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie: letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

  Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie: letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

  przeczytaj całość »

 3. 28 lutego 2019 11:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Zarządzenie nr 0050.27.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

  Zarządzenie nr 0050.27.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

  przeczytaj całość »

 4. 30 stycznia 2019 07:57 | wersja 2 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 5. 25 stycznia 2019 10:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 6. 21 stycznia 2019 09:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

 7. 14 stycznia 2019 21:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację wniosków w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2019 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację wniosków w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2019 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 8. 7 stycznia 2019 15:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym; wsparcie dla osób w wieku emerytalnym; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży

  Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym; wsparcie dla osób w wieku emerytalnym; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2 3     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie