Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Otwarty konkurs ofert na 2018 rok

 1. 22 listopada 2018 10:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

  Uchwała Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

  przeczytaj całość »

 2. 26 września 2018 15:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 0050.174.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.174.2018 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 3. 24 września 2018 15:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zarządzenie nr 0050.171.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie

  Zarządzenie nr 0050.171.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2 3 4     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie