Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Otwarty konkurs ofert na 2017 rok

 1. 24 października 2017 08:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała nr XXXIII/373/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

  Uchwała nr XXXIII/373/2017 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

  przeczytaj całość »

 2. 28 sierpnia 2017 14:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

  przeczytaj całość »

 3. 4 sierpnia 2017 13:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Zarządzenie nr 0050.153.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

  Zarządzenie nr 0050.153.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

  przeczytaj całość »

 4. 22 czerwca 2017 09:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 0050.122.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 21.06.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zarządzenie nr 0050.122.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 21.06.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

 5. 26 maja 2017 11:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie nr 0050.103.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zarządzenie nr 0050.103.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

 6. 8 lutego 2017 13:23 | wersja 2 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Zarządzenie nr 0050.22.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.22.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 7. 13 stycznia 2017 12:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 0050.9.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.9.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 8. 11 stycznia 2017 13:57 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Zarządzenie nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację wniosków w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2017 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację wniosków w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2017 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2 3     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie