Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Otwarty konkurs ofert na 2016 rok

 1. 12 sierpnia 2016 13:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

  przeczytaj całość »

 2. 15 lipca 2016 09:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 0050.128.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.128.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 3. 8 czerwca 2016 14:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skoczów na rok 2016 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  przeczytaj całość »

 4. 29 stycznia 2016 14:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zarządzenie nr 0050.18.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.18.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 5. 29 stycznia 2016 07:15 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zarządzenie nr 0050.17.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.17.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 6. 28 stycznia 2016 14:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 0050.14.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.14.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

 7. 26 stycznia 2016 14:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 0050.9.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2016 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  Zarządzenie nr 0050.9.2016 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań w zakresie finansowania zadania własnego gminy Skoczów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na 2016 rok, wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2 3     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie