Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lutego 2014 10:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja o udostępnianiu informacji, które nie zostały opublikowane w BIP

INFORMACJA

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W SKOCZOWIE

(art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

Informacja Publiczna w Urzędzie Miejskim w Skoczowie jest udostępniana:

- w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.skoczow.pl),

- przez wywieszenie, wyłożenie na terenie Urzędu Miejskiego w Skoczowie,

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Skoczowie (http://www.skoczow.pl).

- w “Wieściach Skoczowskich”.

Informacja Publiczna, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001, Nr 112 poz. 1198) jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

W celu uzyskania informacji publicznej można posłużyć się wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który stanowi załącznik do niniejszej informacji lub dowolną inną formą wniosku w tym listownie.

Wniosek można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1, parter, biuro nr 2 lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Skoczowie

Rynek 1

43-430 Skoczów

Dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Skoczowie reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001, Nr 112 poz. 1198).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie