Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 marca 2019 09:04 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Dowód osobisty

 1. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 2. Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 3. Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 4. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat
 5. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat
 6. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat
 7. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Wydanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej
 8. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności
 9. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany wizerunku twarzy
 10. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Wymiana dowodu osobistego z powodu braku możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego
 11. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym
 12. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Wymiana dowodu osobistego z powodu braku certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego
 13. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu zawieszenia dowodu
 14. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Wymiana ważnego dowodu osobistego na dowód z warstwą elektroniczną
 15. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia
 16. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym
 17. Obowiązuje od 04.03.2019 r. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 18. Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie