Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 17 października 2019 09:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 22 października 2019 roku o godzinie 16:00

  Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 22 października 2019 roku o godzinie 16:00

  Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji w dniu 22 października 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie sięw sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w (…)

  przeczytaj całość »

 2. 17 października 2019 08:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Porządek obrad Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego zwołanej na dzień 21 października 2019 roku o godzinie 16:00

  Porządek obrad Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego zwołanej na dzień 21 października 2019 roku o godzinie 16:00

  Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 21 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w (…)

  przeczytaj całość »

 3. 17 października 2019 08:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

  Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

  przeczytaj całość »

 4. 16 października 2019 08:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.182.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w różnych rejonach Gminy Skoczów w ramach zadania „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów”, z podziałem na 2 części: Część 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Wolności i Malinowej w Wiślicy, Część 2: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Na Łomyw Pierśćcu oraz zatwierdzenia uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  Zarządzenie Nr 0050.182.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w różnych rejonach Gminy Skoczów w ramach zadania „Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów”, z podziałem na 2 części: Część 1: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Wolności i Malinowej w Wiślicy, Część 2: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Na Łomyw Pierśćcu oraz zatwierdzenia uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie