Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 kwietnia 2019 23:27 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie: letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie