Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 września 2019 10:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 0050.159.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z programem „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjnoedukacyjną w gminie Skoczów” w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1- nadzór – Rynek 3, Zadanie nr 2 – nadzór – Górny Bór oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie