Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 września 2019 10:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 0050.156.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów - Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów”, z podziałem na 5 części oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie