Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 sierpnia 2019 11:14 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Zarządzenie nr 0050.134.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie