Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 sierpnia 2019 12:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 0050.134.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie