Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2019 10:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za rok 2018 tj. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie