Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lutego 2019 13:12 | wersja 2 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Zaproszenie do składania ofert na druk i dostawę informatora samorządowego „Wieści Skoczowskie” w roku 2019

Zaproszenie do składania ofert na druk i dostawę informatora samorządowego „Wieści Skoczowskie” w roku 2019.

Podstawowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

informator samorządowy Wieści Skoczowskie, miesięcznik – 12 numerów, nakład 3 tys. egzemplarzy, 16 lub 20 stron, kolor 4x4 papier kreda mat 130 g/m2. Materiały przesyłane plikiem w formie pdf (do druku).

Formularz ofertowy, Zaproszenie do składania ofert oraz projekt umowy w załącznikach.

Zamkniętą kopertę zawierającą:

  • ofertę firmy / drukarni;
  • podpisane Zaproszenie do składani ofert;
  • oświadczenia opisane w Zaproszeniu do składania ofert;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej;

należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie parter – pokój nr 2 do 21 stycznia 2019 r. do godz. 12.00
z opisem:

NIE OTWIERAĆ – POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO

– Druk „Wieści Skoczowskich” w 2019 roku – BPI.271.1.2019”

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt pod nr telefonu: 33 853 38 54 wew. 137 lub wew. 156

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie