Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 września 2018 12:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała nr XLIII/472/2018 Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie