Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 kwietnia 2019 13:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Skoczowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie