Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 3241

 1. 1 lipca 2019 11:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu pn.: „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów”

  Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu pn.: „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów”

  przeczytaj całość »

 2. 21 czerwca 2019 11:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Skoczowie

  Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Skoczowie

  przeczytaj całość »

 3. 21 czerwca 2019 11:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Skoczów oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Skoczów oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  przeczytaj całość »

 4. 12 czerwca 2019 10:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za rok 2018 tj. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

  Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Skoczowie za rok 2018 tj. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie