Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 3281

 1. 11 września 2019 10:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.161.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego działki nr 582/10 i 582/11, obręb 2 w Skoczowie przy ul. Dolny Bór

  Zarządzenie Nr 0050.161.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego działki nr 582/10 i 582/11, obręb 2 w Skoczowie przy ul. Dolny Bór

  przeczytaj całość »

 2. 11 września 2019 10:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.160.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującego część budynku przy ul. Bielskiej 17 w Skoczowie

  Zarządzenie Nr 0050.160.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującego część budynku przy ul. Bielskiej 17 w Skoczowie

  przeczytaj całość »

 3. 11 września 2019 10:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.159.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z programem „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjnoedukacyjną w gminie Skoczów” w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1- nadzór – Rynek 3, Zadanie nr 2 – nadzór – Górny Bór oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  Zarządzenie Nr 0050.159.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z programem „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych z kampanią informacyjnoedukacyjną w gminie Skoczów” w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1- nadzór – Rynek 3, Zadanie nr 2 – nadzór – Górny Bór oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  przeczytaj całość »

 4. 11 września 2019 10:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.157.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany uchwały nr XXXV/388/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  Zarządzenie Nr 0050.157.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany uchwały nr XXXV/388/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. Rady Miejskiej Skoczowa w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

  przeczytaj całość »

 5. 11 września 2019 10:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.156.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów - Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów”, z podziałem na 5 części oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  Zarządzenie Nr 0050.156.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów - Urząd Miejski w Skoczowie wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów”, z podziałem na 5 części oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  przeczytaj całość »

 6. 4 września 2019 12:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.154.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku z podziałem na 4 części: 1) część 1 - świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skoczów, 2) część 2 - świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym zapewnienie pojemników/kontenerów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych pojemników/kontenerów, 3) część 3 - świadczenie usług dodatkowych w zakresie odpadów komunalnych, 4) część 4 - świadczenie usługi usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia i zagospodarowania tych odpadów oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  Zarządzenie Nr 0050.154.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku z podziałem na 4 części: 1) część 1 - świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skoczów, 2) część 2 - świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym zapewnienie pojemników/kontenerów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych pojemników/kontenerów, 3) część 3 - świadczenie usług dodatkowych w zakresie odpadów komunalnych, 4) część 4 - świadczenie usługi usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich gromadzenia i zagospodarowania tych odpadów oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  przeczytaj całość »

 7. 26 sierpnia 2019 14:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.152.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont części placu przy kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie jako ciągu pieszego pomiędzy ulicą Bielską, Kościelną o Objazdową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Skoczów-Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III”- I etap oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  Zarządzenie Nr 0050.152.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont części placu przy kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie jako ciągu pieszego pomiędzy ulicą Bielską, Kościelną o Objazdową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Skoczów-Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III”- I etap oraz zatwierdzenie uzupełnienia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  przeczytaj całość »

 8. 26 sierpnia 2019 14:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 0050.151.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Skoczowie

  Zarządzenie Nr 0050.151.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Skoczowie

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie