Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 503

 1. 11 lutego 2019 12:42 | wersja 3 | Ten dokument ma 13 załączników 13

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miasta Skoczowa obręb 1 przy ulicy Gustawa Morcinka oraz fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Górny Bór

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miasta Skoczowa obręb 1 przy ulicy Gustawa Morcinka oraz fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Górny Bór

  przeczytaj całość »

 2. 29 stycznia 2019 11:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach na wniosek ADM Adam Matuszny, Istebna 1505 (43-470) wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych - studni chłonnych SI, S2, S3, S4, S5 i S6 oraz na usługę wodną - odprowadzanie do ww. urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z zabudowy i terenów utwardzonych wokół budynku hali magazynowej przy ul. Bajerki w Skoczowie na działkach ewidencyjnych o numerach 42, 68/8 i 68/9, obręb 0003_Bajerki

  Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach na wniosek ADM Adam Matuszny, Istebna 1505 (43-470) wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych - studni chłonnych SI, S2, S3, S4, S5 i S6 oraz na usługę wodną - odprowadzanie do ww. urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z zabudowy i terenów utwardzonych wokół budynku hali magazynowej przy ul. Bajerki w Skoczowie na działkach ewidencyjnych o numerach 42, 68/8 i 68/9, obręb 0003_Bajerki

  przeczytaj całość »

 3. 21 stycznia 2019 08:56 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

  INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU


  W dni 14.01.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skoczowie, został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, (…)

  przeczytaj całość »

 4. 10 stycznia 2019 09:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  NOTATKA SŁUŻBOWA sporządzona w związku z realizacją zamówienia o wartości od 2 000 zł netto do 15 000 zł netto; określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoczów w 2019 r.

  NOTATKA SŁUŻBOWA sporządzona w związku z realizacją zamówienia o wartości od 2 000 zł netto do 15 000 zł netto; określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoczów w 2019 r.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie