Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 564

 1. 5 czerwca 2019 09:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim” obejmujący roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa śląskiego

  OBWIESZCZENIE Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap III Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim” obejmujący roboty geologiczne planowane do wykonania w granicach województwa śląskiego

  przeczytaj całość »

 2. 27 maja 2019 07:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zarządzenie nr 0050.102.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu ogólnego zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Pogórze

  Zarządzenie nr 0050.102.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia terminu ogólnego zebrania mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Pogórze

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie