Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2019 12:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Rohnka Mateusz – Przewodniczący
2. Romańska Halina – Wiceprzewodnicząca
3. Pszczółka Tomasz
4. Ludka Rafał
5. Szwarc Mirosław
6. Pomper Franciszek
7. Baranowski Zdzisław
8. Żagan Marek

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie