Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 września 2014 09:44 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Przetarg: Świadczenie usługi edukacyjnej - usługa nie priorytetowa, wraz z dostawami w projekcie Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skoczów: Świadczenie usługi edukacyjnej - usługa nie priorytetowa, wraz z dostawami w projekcie Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Numer ogłoszenia: 308374 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie