Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 marca 2017 12:49 | wersja 9 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Pracownicy

Biuro nr 1
Anna Rajwa - starszy specjalista ds. kadr
tel. 33 853 3452 wew. 211

Dorota Hernas-Zbijowska – podinspektor
tel. 33 853 3452 wew. 211

Waldemar Saltarius – przewodniczący GKRPA
dyżur: każdy czwartek w godz. 10:00 - 12:00
tel. 33 853 3452 wew. 211

Anita Szymiec - inspektor działu FK
tel. 33 853 3452 wew. 212

Biuro nr 2
tel. 33 853 3452 wew. 224

Wiesława Kępińska - starszy specjalista pracy socjalnej
Roksana Procner - starszy specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Kubaczka - specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Marek - specjalista pracy socjalnej
Izabela Włoch-Makarewicz - asystent rodziny

Biuro nr 3
tel. 33 853 3452 wew. 214

Elżbieta Janosz - starszy specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Jucha – specjalista pracy socjalnej

Biuro nr 5
tel. 33 853 3452 wew. 217

Beata Zbijowska–Kobielusz – główny księgowy
Joanna Kasprzyca – inspektor działu FK
Dorota Małysz - podinspektor działu FK

Biuro nr 6
tel. 33 853 3452 wew. 218
Anna Bronowska - starszy specjalista pracy socjalnej
Ryszard Trzeciak - starszy specjalista pracy socjalnej
Artur Kisiała - starszy specjalista pracy socjalnej

Biuro nr 7
tel. 33 853 3452 wew. 219
Edyta Godziek – kierownik ośrodka

Biuro nr 8
tel. 33 853 3452 wew. 220
Jolanta Kłusek – z-ca kierownika ośrodka

Biuro nr 9
tel. 33 853 3452 wew. 221
Jolanta Lorek - inspektor działu AŚ
Beata Świątek - podinspektor działu AŚ
Magdalena Pryszcz - pomoc administracyjna działu AŚ
Ewa Grzybek - pomoc administracyjna działu AŚ

Biuro nr 10
tel. 33 853 3452 wew. 223

Małgorzata Heller - starszy specjalista pracy socjalnej
Irena Czaja - starszy specjalista pracy socjalnej
Joanna Matla - pracownik socjalny
Kazimierz Bukartyk - asystent rodziny

Biuro nr 11
tel. 33 853 3452 wew. 222
Piotr Jacek - kierownik działu AŚ
Kinga Tomaszko - podinspektor działu AŚ


Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. 33 853 3452 wew. 241
Bogusław Paruch – kierownik działu ŚR

tel. 33 853 3452 wew. 242, 243
Anna Hydzik – inspektor działu ŚR
Natalia Czaja - inspektor działu ŚR
Marcelina Pietrzyk – podinspektor działu ŚR
Daria Bathelt – podinspektor działu ŚR
Mariola Blaszczyk - podinspektor działu ŚR

Opiekunki domowe:
Lucyna Dudała
Halina Fryda
Agnieszka Birowska
Agnieszka Leszczyńska
Urszula Pilińska
Katarzyna Pasterny

AŚ – dział administracji i świadczeń
FK – dział finansowo-księgowy
ŚR – dział świadczeń rodzinnych
GKRPA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie