Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2019 13:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego zwołanej na dzień 20 maja 2019 roku o godzinie 15:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 20 maja 2019 roku (poniedziałek):

  • godz. 15:00 – spotkanie przy stacji paliw „Krab” w Skoczowie – wizja lokalna na ul. Wiślańskiej w związku z pismem mieszkańców tej ulicy.
  • godz. 16:30 – dalszy ciąg posiedzenia w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pok. nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Wizja lokalna na ul. Wiślańskiej w Skoczowie w związku z pismem mieszkańców tej ulicy.
  2. Wystąpienie zaproszonych gości - Przedstawiciel Nadleśnictwa Ustroń.
  3. Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Skoczów w 2018 roku (druk nr 117).
  4. Informacja z realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Skoczów w 2018 roku" (druk nr 118).
  5. Informacja z realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Skoczów w 2018 roku" (druk nr 119).
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/372/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 lutego 2009 roku, w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 130).
  7. Sprawy bieżące:

a) Odpowiedź na wnioski zgłoszone na posiedzeniu komisji w dniu 14.05.2018 r. oraz w dniu 18.03.2019 r. (druk nr 133),

b) Do wiadomości komisji - pismo Sołtysa Sołectwa Pogórze z dnia 08.04.2019 r. (druk nr 134).


Przewodnicząca Komisji

Irena Idasiak


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie