Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2019 09:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego zwołanej na dzień 17 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pok. nr 3).


Tematyka posiedzenia:

 1. Wystąpienie Przedstawiciela Firmy Eko-Plast Produkt.
 2. Prezentacja dotycząca planowanego przedsięwzięcia "Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów".
 3. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skoczów za 2018 rok (druk nr 139).
 4. Sprawy bieżące.
  a) Pismo Państwa A i A Pietrzyk z dnia 23.05.2019 r. (druk nr 154) - prośba o opinię.
  b) Odpowiedź na wnioski zgłoszone na posiedzeniu komisji w dniu 15.04.2019 r. oraz w dniu 20.05.2019 r. (druk nr 153).
  c) Odpowiedź na prośbę komisji zgłoszoną na posiedzeniu w dniu 20.05.2019 r. - pismo do wiadomości komisji nr WIR4.7010.1.2019 z dnia 06.05.2019 r. (druk nr 146).
 5. Przegląd dróg powiatowych w sołectwach (do uzgodnienia) - realizacja punktu w terenie.


Przewodnicząca Komisji
Irena IdasiakBiuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie