Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2019 07:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego zwołanej na dzień 16 września 2019 roku o godzinie 15:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 16 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kiczycach przy ul. Pierścieckiej 3, następnie dalszy ciąg posiedzenia w siedzibie Miejskiej Spółki Sko-Eko w Skoczowie przy ul. Olszyna 10.

Tematyka posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp.z o.o. za 2018 rok (druk nr 180).
  2. Informacja o przeglądzie placówek oświatowych (druk nr 182).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/388/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (druk nr 183).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w Skoczowie i Kiczycach w rejonie oczyszczalni przy ulicy Olszyna, Jałowcowa i Cisowa (druk nr 185).
  5. Sprawy bieżące:
    a) Zapoznanie z pismem z dnia 05.09.2019 r. (druk nr 189).

Przewodnicząca Komisji

Irena Idasiak

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie