Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 kwietnia 2019 08:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego zwołanej na dzień 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 15:15

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15:15. Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pok. nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Dróg z wykonania budżetu dla dochodów i wydatków za 2018 rok (druk nr 97).
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego, trybu zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim dzierżawcą na okres 4 lat (druk nr 102).
  3. Spawy bieżące:

a) odpowiedź na wnioski komisji zgłoszone na posiedzeniu w dniu 14.02.2019 r. (druk nr 108),

b) do wiadomości komisji - uchwała Rady Miejskiej Cieszyna nr V/57/19 z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie apelu o rewitalizację linii kolejowej nr 190 Bielsko-Biała-Goleszów-Cieszyn (druk nr 106),

c) do wiadomości komisji - uchwała Rady Miasta Rybnika nr 54/V/2019 z dnia 28 lutego br. w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce (druk nr 107).


Przewodnicząca Komisji

Irena Idasiak

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie