Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2019 10:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego zwołanej na dzień 14 lutego 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 14 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 1600. Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pok. nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Przebudowa linii kolejowej Bronów-Skoczów-Wisła-Cieszyn.
  2. Informacja n/t zadań inwestycyjnych wykonanych w 2018 roku oraz zaplanowanych na 2019 rok (druk nr 41).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim dzierżawcą na okres 5 lat (druk nr 35).
  4. Sprawy bieżące:

a) Do wiadomości komisji - prośba mieszkańców Wiślicy ul. Wolności o uzupełnienie oświetlenia ulicznego na tej ulicy (druk nr 36),

b) Do wiadomości komisji - pismo mieszkańców Harbutowic ul. Stara Droga z dnia 22.01.2019 r. (dotyczące pisma złożonego do Urzędu z dnia 18.05.2015 r.) - druk nr 37,

c) Do wiadomości komisji - Informacja na temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk nr 47),

d) Odpowiedź na wniosek zgłoszony na posiedzeniu komisji w dniu 10.12.2018 r. (druk nr 43),

e) Odpowiedź na zapytanie radnej Ireny Idasiak na posiedzeniu komisji Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 11.12.2018 r. (druk nr 45).


Przewodnicząca Komisji

Irena Idasiak

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie