Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 kwietnia 2019 09:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Regulaminowej zwołanej na dzień 17 kwietnia 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Regulaminowej w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku z pismem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr NPII.4100.50.2019 z dnia 20.03.2019 r. (druk nr 109).
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pierściec (druk nr 103).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Harbutowice (druk nr 104).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kiczyce (druk nr 105).
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 listopada 2018 roku, w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Skoczowa i ustalenia ich składów osobowych (druk nr 100).
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Skoczowa (druk nr 101).
  7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Rajmund Dedio

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie