Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 czerwca 2019 11:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Kultury i Oświaty zwołanej na dzień dniu 13 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury i Oświaty w dniu 13 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 16:00. Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pok. nr 3).


Tematyka posiedzenia:

  1. Informacja z działalności Biura Promocji, Informacji i Turystyki (druk nr 138).
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (druk nr 145).
  3. Sprawy bieżące.

a) Petycja pracowników oświaty niebędących nauczycielami z dnia 20.05.2019 r. - prośba o opinię (druk nr 142),

b) Pismo Przewodniczącej Rady Rodziców SP nr 8 w Skoczowie z dnia 04.06.2019 r. (druk nr 147).


Przewodnicząca Komisji

Maria Sobik

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie