Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 września 2019 09:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Kultury i Oświaty zwołanej na dzień 12 września 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury i Oświaty w dniu 12 września 2019 roku (czwartek) o godz. 16:00. Posiedzenie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pok. nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 177).
  2. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Maria Sobik

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie