Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 maja 2019 14:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej zwołanej na dzień 15 maja 2019 roku o godzinie 15:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 15 maja 2019 roku (środa) o godz. 15:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pok. nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok (druk nr 116).
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 2019 (druk nr 128).
  3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Maria Brodniewicz

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie