Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 marca 2019 07:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej zwołanej na dzień 13 marca 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 13 marca 2019 roku (środa) o godz. 1600. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pok. nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie.
  2. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe w Gminie Skoczów w 2018 roku (druk nr 59).
  3. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok w Gminie Skoczów (druk nr 55).
  4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2018 rok (druk nr 57).
  5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Maria Brodniewicz

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie