Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lutego 2019 07:48 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej zwołanej na dzień 13 lutego 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 13 lutego 2019 roku (środa) o godz. 1600. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pok. nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Wystąpienie zaproszonych gości.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej na 2019 rok (druk nr 33).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego (druk nr 38).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (druk nr 42).
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/432/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 17 kwietnia 2018 roku, w sprawie dotyczącej ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (druk nr 34).
  6. Sprawy bieżące:

a) Odpowiedź na wniosek zgłoszony na posiedzeniu komisji w dniu 11.12.2018 r. (druk nr 46),

b) Odpowiedź na zapytanie radnej Ireny Idasiak na posiedzeniu komisji w dniu 11.12 2018 r. (druk nr 45).


Przewodnicząca Komisji

Maria Brodniewicz

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie