Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 września 2019 09:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej zwołanej na dzień 11 września 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 11 września 2019 roku (środa) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 177).
  2. Sprawy bieżące.


Przewodnicząca Komisji

Maria Brodniewicz

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie