Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 maja 2019 13:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Porządek obrad Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji zwołanej na dzień 21 maja 2019 roku o godzinie 16:00

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji w dniu 21 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00. Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Tematyka posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2019 rok (druk nr 121).
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2019-2028 (druk nr 122).
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 123).
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu (druk nr 124).
  5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Papkala

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie